Eindelijk… 16 juni j.l. vertrok onze 5de zeecontainer met (hulp) materialen…