De jaarlijkse uitbetaling van de soja-oogst aan ruim 550 gezinnen. Misschien …