Afgelopen seizoen hebben 506 gezinnen deelgenomen aan het project soja of mais t…