Op onze laatste werkdag is enorm veel werk verzet en ook hebben we een markt voo…