Afgelopen weken is er hard gewerkt aan het bouwrijp maken van de grond waar in j…